Hörleinsödt 25, 4170 Lichtenau im Mühlkreis, Oostenrijk

Tel: +43 (0) 664 3368226
Mail: office@mrz-werbetechnik.at

Eigenaar en directeur: Martin Zach

Autoriteit overeenkomstig het ECG: Bezirkshauptmannschaft Rohrbach

Privacybeleid


De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

Sommige van de internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Informatie, wissen, blokkeren

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd, op onze website. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.De door deze cookies gegenereerde informatie, zoals het tijdstip, de plaats en de frequentie van uw websitebezoek, met inbegrip van uw IP-adres, wordt doorgestuurd naar Google in de VS en daar opgeslagen.Wij gebruiken Google Analytics met de toevoeging "_gat._anonymizeIp" op onze website. In dat geval wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte al ingekort en dus geanonimiseerd.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal, volgens haar eigen informatie, uw IP-adres niet associëren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Bovendien biedt Google een deactivatie-add-on voor de meest gangbare browsers, waarmee u meer controle krijgt over welke gegevens Google verzamelt over de websites die u bezoekt. De add-on vertelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics mag worden doorgegeven. De add-on voor de deactivering van de browser van Google Analytics verhindert echter niet dat informatie wordt doorgegeven aan ons of aan andere webanalysediensten die wij kunnen gebruiken. Voor meer informatie over het installeren van de browser add-on, volg de onderstaande link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Privacybeleid voor het gebruik van YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. De beheerder van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account. Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Facebook

Plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA zijn op onze pagina's geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt zo de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook.

Beeldbronnen

Alle productnamen, productaanduidingen en logo's die op deze website worden vermeld, zijn gedeponeerde handelsmerken en het eigendom van de respectieve rechthebbenden.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:
- browsertype en browserversie
- Gebruikt besturingssysteem
- verwijzende URL
- Hostnaam van de computer die toegang heeft
- Tijd van de serveraanvraag
Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren indien wij kennis krijgen van concrete aanwijzingen van illegaal gebruik.

Publicatie van personeelsadvertenties / online sollicitaties

Uw sollicitatiegegevens worden door ons elektronisch verzameld en verwerkt met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. Indien uw sollicitatie wordt gevolgd door het sluiten van een arbeidsovereenkomst, kunnen de door u verstrekte gegevens door ons in uw personeelsdossier worden opgeslagen met het oog op de gebruikelijke organisatorische en administratieve afwikkeling, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.Als uw sollicitatie wordt afgewezen, worden de door u verstrekte gegevens twee maanden na de kennisgeving van de afwijzing automatisch gewist. Dit geldt niet indien een langere opslag noodzakelijk is op grond van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld de bewijsplicht in het kader van de Algemene wet gelijke behandeling) of indien u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een langere opslag in onze databank van belangstellenden.